Hrvatska udruga profesionalaca u prodaji

Hrvatska udruga profesionalaca u prodaji

Temeljni cilj i povod za osnivanje Udruge predstavlja zastupanje zajedničkih profesionalnih interesa proizašlih iz obavljanja širokog spektra prodajnih poslova, upravljanja prodajnim sektorima ili odjelima u poduzeću, te druge vrste uključenosti ili potpore razvoju prodajne struke. Osnovna svrha postojanja Udruge interesno je povezivanje osoba različitih profila prodajnih stručnosti, ili organizacijskog položaja, zaduženih za odnose s klijentima, kao i svih drugih koji svojim radom ili društvenim angažmanom podupiru ostvarenje visoke razine prodajne profesionalnosti, te pomažu podizanju općeg ugleda prodajne struke u hrvatskom društvu i široj međunarodnoj zajednici, posebice u europskom poslovnom okruženju. Specifični ciljevi Udruge vezani su uz:

–   promicanje profesionalnog povezivanja osoba zaposlenih u prodaji,

–   definiranje i održavanje visokih standarda etičkog ponašanja,

–   unaprjeđenje imidža prodajne struke i osoba koje se njom bave,

–   unaprjeđenje prodajnih znanja i profesionalnih stručnosti,

–   promoviranje zajedničkih interesa i razmjene korisnih informacija,

–   poticanje znanstveno-stručnog istraživanja iz područja,

–   podrška izdavanju većeg broja stručnih i znanstvenih djela iz prodajne     domene,

–   pomoć i podršku pojedincima pri pronalasku posla u prodajnoj stuci,

–   promoviranje osoba i organizacija s posebno zapaženim prodajnim     rezultatima i zaslugama za unapređenje prodajne prakse,

–  povezivanje sa srodnim međunarodnim organizacijama i regulatornim    tijelima, itd.

Popunite prijavnicujoš danas i postanite član profesionalnog udruženja koje brine za prosperitet Vas i Vaše struke.

Studenti se u rad Udruge mogu uključiti popunjavanjem studentskeprijavnice i ostvariti razne pogodnosti.

Prof. dr. Marija Tomašević Lišanin,

predsjednica Udruge

img_1212100058_14851_1267042659_mod_195_219 img_1212100058_14850_1267041984_mod_193_220